• 1032 Budapest, Bécsi u. 267
  • +36 70 42 77 277
Házirend

--

Jelen házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed aki a Sparta Gym területén a Sparta Gym szolgáltatásainak igénybevétele , avagy egyéb célból tartózkodik.
Személyes adatok kezelése:

Az üzemeltető a Sparta Gym sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet.

Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is!

Az első belépéskor a Sparta Gym munkatársa regisztráció céljából a vendéget a visszaélések elkerülése érdekében személyes fényképes igazoló dokumentum bemutatását kérheti.

A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, valamint a fényképes igazolvány bemutatását, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető megtagadhatja érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

Amennyiben a Sparta Gym területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

--

A Sparta Gym egész területén TILOS:

--

A dohányzás és alkohol fogyasztása!

Ittas vagy drog hatása alatt álló személynek tartózkodni!

Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés!

Minden másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység!

Bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanó anyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle alkoholos ital, illetve állat bevitele!

Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása vagy termékek értékesítése!

--

Általános szabályok:

--

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni!

A Sparta Gym teljes területén zárt, tiszta sportcipő használata kötelező!

Az edzőterembe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital!

A vendégek kötelesek saját testi higiéniájukra fokozottan figyelni, amennyiben ennek nem tesznek eleget, nem vehetik igénybe a Sparta Gym szolgáltatásait.

Diák kedvezményre csak érvényes matricával ellátott diákigazolvánnyal rendelkezők jogosultak.

Nyugdíjas kedvezményre csak érvényes nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők jogosultak.

--

A Sparta Gym területén a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartása a rend és tisztaság megtartása kötelező.

A Sparta Gym területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni a vendégek figyelmét, a megfelelő sportöltözet és a sporteszközök helyes használatára!

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárlóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

Az edzések alkalmával törülköző használata kötelező.

Összeszerelhető súlyok esetén tárcsarögzítő csavar használata kötelező!

Az edzés megkezdése előtt a használni kívánt eszközök ellenőrzése saját érdek, amennyiben működésében hibát tapasztal, azt a recepción vagy az edzőknél haladéktalanul jelenteni köteles.

Csoportos órákra a bejelentkezés kötelező. A foglalás lemondását lehetőség szerint az óra kezdete előtt egy órával személyesen vagy telefonon szíveskedjenek jelezni.

Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

A Sparta Gym területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A Sparta Gym szolgáltatásait 18 éven aluli gyermek csak és kizárólag szülői engedéllyel veheti igénybe. Ehhez szükséges kitöltendő nyomtatvány a recepción kérhető.

14 év alatti gyermek nem tartózkodhat az edzőterem területén.

A Sparta Gym nyitvatartási idejét mindenki köteles figyelembe venni és a zárási időpontra való tekintettel az intézményt időben elhagyni.Azonban az üzemeltető cég fenntartja a jogot a nyitvatartási idő módosítására.

E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

--

Felelősség vállalás:

--

A Sparta Gym nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek!

A Sparta Gym nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért!

A talált tárgyakat minden vendég a recepción köteles dokumentálás mellett leadni!

A szolgáltatásokat és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe!

--

Recepció

--

Az épület elhagyását megelőzően, a belépéskor kapott öltőző kulcsot, személyesen adják át recepciós munkatársunknak.

Az elveszített, kilépéskor le nem adott öltözőkulcsokért, 2.000 Ft pótdíjat számítunk fel.

--

Szabálytalan viselkedés esetén

--

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A Napijegy illetve bármely bérlet megvétele,valamint a Sparta Gym területén bármilyen szolgáltatás igénybevétele,területének használata egyben a Házirend kifejezett elfogadását és tudomásulvételét jelenti.

A Házirend megtekinthető a Sparta Gym recepcióján ,illetve annak internetes honlapján.